@nishankhatri06

Nishan Khatri

You can discover all videos posted by Nishan Khatri on TikTok Account.

Nishan Khatri has 37915 followers and 30 following on Tiktok

Since joining TikTok, Nishan Khatri has posted around 51 videos there.

Nishan Khatri's videos have received 515945 likes from other TikTok members.

Nishan Khatri's TikTok Videos

Nishan Khatri - nishankhatri06 - गाउले नाच
 647
 5
 8
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - गाउले नाच

गाउले नाच

1 day ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 590
 0
 9
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - हङ्कङ को साडि😂😂😂😂
 2.5k
 40
 41
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - हङ्कङ को साडि😂😂😂😂

हङ्कङ को साडि😂😂😂😂

3 days ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - गित गाउन गारो हुदो रहिछ पोइट झरो पानी तिर्खा लागो 😂😂😂
 14k
 163
 147
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - गित गाउन गारो हुदो रहिछ पोइट झरो पानी तिर्खा लागो 😂😂😂

गित गाउन गारो हुदो रहिछ पोइट झरो पानी तिर्खा लागो 😂😂😂

6 days ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 1.9k
 22
 30
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - साथि हरायो 😂😂😂
 1.1k
 6
 13
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - साथि हरायो 😂😂😂

साथि हरायो 😂😂😂

1 week ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - yo video kina delete garde ko hola 😭😭😭😭😭😭😭😭
 6.7k
 32
 168
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - yo video kina delete garde ko hola 😭😭😭😭😭😭😭😭

yo video kina delete garde ko hola 😭😭😭😭😭😭😭😭

1 week ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - 😂😂😂
 2.6k
 17
 36
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - 😂😂😂

😂😂😂

1 week ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - yo video kina delete gardeko hola
 3.6k
 15
 49
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - yo video kina delete gardeko hola

yo video kina delete gardeko hola

1 week ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 53.3k
 1.3k
 497
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 15.1k
 590
 251
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - अझै पनि मान्बता बादि रहिछ #@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10
 1.4k
 1
 6
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - अझै पनि मान्बता बादि रहिछ #@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10

अझै पनि मान्बता बादि रहिछ #@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10

2 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - बिदेसि नु को पिडा😂😂😂@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10
 7.1k
 83
 119
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - बिदेसि नु को पिडा😂😂😂@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10

बिदेसि नु को पिडा😂😂😂@nareshkhatri627 @mahendrakhatri83 @krishnapokharel10

2 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 11.1k
 93
 107
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - काजि बा को घर छेउछेउ मा छ 😂😂😂
 4.8k
 35
 53
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - काजि बा को घर छेउछेउ मा छ 😂😂😂

काजि बा को घर छेउछेउ मा छ 😂😂😂

3 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - कोरोना सम्बन्धि हाम्रो सानो जनचेतना
 1.1k
 9
 13
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - कोरोना सम्बन्धि हाम्रो सानो जनचेतना

कोरोना सम्बन्धि हाम्रो सानो जनचेतना

3 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - जिन्दगि को के छ र भर 😭😭😭
 1.3k
 4
 18
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - जिन्दगि को के छ र भर 😭😭😭

जिन्दगि को के छ र भर 😭😭😭

3 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 41.1k
 1.2k
 277
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - kohi x duet garnii
 1.2k
 2
 13
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - kohi x duet garnii
Nishan Khatri - nishankhatri06 - अब बजार जाना योग्य भैयो 😂😂 होइना र
 3.7k
 8
 9
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - अब बजार जाना योग्य भैयो 😂😂 होइना र

अब बजार जाना योग्य भैयो 😂😂 होइना र

4 weeks ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - corona special chatpate 😂😂😂
 15.9k
 511
 111
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - corona special chatpate 😂😂😂

corona special chatpate 😂😂😂

1 month ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - Last ma hernu LED tv aaux 😂😂
 99.1k
 1.3k
 97
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - Last ma hernu LED tv aaux 😂😂

Last ma hernu LED tv aaux 😂😂

1 month ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 2.5k
 8
 10
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - new baja tiktok 😂😂😂#@mahendrakhatri83 @nareshkhatri627
 10.6k
 156
 164
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - new baja tiktok 😂😂😂#@mahendrakhatri83 @nareshkhatri627

new baja tiktok 😂😂😂#@mahendrakhatri83 @nareshkhatri627

1 month ago
Nishan Khatri - nishankhatri06 - comedy video 😂😂😂 #keepsoporting #musikotmuser #viralvideo#
 1.3k
 5
 9
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - comedy video 😂😂😂 #keepsoporting #musikotmuser #viralvideo#
Nishan Khatri - nishankhatri06 - my taylent
 1.7k
 6
 13
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - my taylent
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 3k
 8
 34
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 -
 6.4k
 68
 107
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 -
Nishan Khatri - nishankhatri06 - बैसाख 3 गते luckdown खुल्छ भनेर नाचेको हिस्सै हुनि हो कि 😂😂😂😂
 8.6k
 263
 102
@nishankhatri06 Nishan Khatri Nishan Khatri - @nishankhatri06 - बैसाख 3 गते luckdown खुल्छ भनेर नाचेको हिस्सै हुनि हो कि 😂😂😂😂

बैसाख 3 गते luckdown खुल्छ भनेर नाचेको हिस्सै हुनि हो कि 😂😂😂😂

1 month ago
Do Not Sell My Personal Information