@therealkhansab

Imran Khan

Actor by profession. For business💼 #therealkhansaab

You can discover all videos posted by Imran Khan on TikTok Account.

Imran Khan has 1330618 followers and 41 following on Tiktok

Since joining TikTok, Imran Khan has posted around 417 videos there.

Imran Khan's videos have received 20012641 likes from other TikTok members.

Imran Khan's TikTok Videos

Imran Khan - therealkhansab - Kya samjay. Apnay  tou apnay hi hotay hain @resh_jaiswal #therealkhansaab #foryou #tiktok #tiktokdiwali
 232
 1
 11
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Kya samjay. Apnay tou apnay hi hotay hain @resh_jaiswal #therealkhansaab #foryou #tiktok #tiktokdiwali - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Kya samjay. Apnay tou apnay hi hotay hain @resh_jaiswal #therealkhansaab #foryou #tiktok #tiktokdiwali

43 minutes ago
Imran Khan - therealkhansab - @neharana147 ko bardasht nhi hotay jab khoi mujay hath lagata hai #therealkhansaab #tiktok #foryou
 280
 4
 6
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - @neharana147 ko bardasht nhi hotay jab khoi mujay hath lagata hai #therealkhansaab #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

@neharana147 ko bardasht nhi hotay jab khoi mujay hath lagata hai #therealkhansaab #tiktok #foryou

51 minutes ago
Imran Khan - therealkhansab - Mera bhai tu..... meri jaan hai. Tumaray lia jaan b hazir. @teamnawab #therealkhansaab #teamnawab #tiktok #foryou
 297
 5
 19
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Mera bhai tu..... meri jaan hai. Tumaray lia jaan b hazir. @teamnawab #therealkhansaab #teamnawab #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Mera bhai tu..... meri jaan hai. Tumaray lia jaan b hazir. @teamnawab #therealkhansaab #teamnawab #tiktok #foryou

55 minutes ago
Imran Khan - therealkhansab - Teri Mohabbat Bhi Kiraye Ke Ghar Ki Tarah Thi, Kitna Bhi Sajaya, Par Meri Na Huyi. @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou
 330
 0
 19
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Teri Mohabbat Bhi Kiraye Ke Ghar Ki Tarah Thi, Kitna Bhi Sajaya, Par Meri Na Huyi. @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Teri Mohabbat Bhi Kiraye Ke Ghar Ki Tarah Thi, Kitna Bhi Sajaya, Par Meri Na Huyi. @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou

1 hour ago
Imran Khan - therealkhansab - Sharni hai @neharana147 Galat panga lay lia bhai #therealkhansaab #foryou #tiktok #nagin
 1.8k
 6
 27
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Sharni hai @neharana147 Galat panga lay lia bhai #therealkhansaab #foryou #tiktok #nagin - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Sharni hai @neharana147 Galat panga lay lia bhai #therealkhansaab #foryou #tiktok #nagin

8 hours ago
Imran Khan - therealkhansab - Bhai yeh tou pura tufaan tha @faizalsiddiqui #therealkhansaab #funny #tiktok #foryou
 9.2k
 55
 59
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Bhai yeh tou pura tufaan tha @faizalsiddiqui #therealkhansaab #funny #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Bhai yeh tou pura tufaan tha @faizalsiddiqui #therealkhansaab #funny #tiktok #foryou

11 hours ago
Imran Khan - therealkhansab - Bachi k sath panga nhi kya #therealkhansaab #foryou @rivarora_ #tiktok
 208
 2
 6
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Bachi k sath panga nhi kya #therealkhansaab #foryou @rivarora_ #tiktok - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Bachi k sath panga nhi kya #therealkhansaab #foryou @rivarora_ #tiktok

11 hours ago
Imran Khan - therealkhansab - Bachi k sath mazakh nhi samjay 😡@rivarora_  #respectwomen #therealkhansaab #foryou #tiktok
 19k
 114
 115
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Bachi k sath mazakh nhi samjay 😡@rivarora_ #respectwomen #therealkhansaab #foryou #tiktok - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Bachi k sath mazakh nhi samjay 😡@rivarora_ #respectwomen #therealkhansaab #foryou #tiktok

12 hours ago
Imran Khan - therealkhansab - Trend mehanga pad gya bichari ko . Wait for end guys @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou
 9.6k
 44
 81
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Trend mehanga pad gya bichari ko . Wait for end guys @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Trend mehanga pad gya bichari ko . Wait for end guys @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou

20 hours ago
Imran Khan - therealkhansab - Shukar hai bachi nay bacha lia nhi tou wattt lag jati @sohail_d @khushi12161 @rivarora_ #therealkhansaab #tiktok #foryou
 145.8k
 1.4k
 369
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Shukar hai bachi nay bacha lia nhi tou wattt lag jati @sohail_d @khushi12161 @rivarora_ #therealkhansaab #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Shukar hai bachi nay bacha lia nhi tou wattt lag jati @sohail_d @khushi12161 @rivarora_ #therealkhansaab #tiktok #foryou

1 day ago
Imran Khan - therealkhansab - Black car #blackcar #drive #dharma @neharana147 #therealkhansaab #tiktok #foryou
 3.3k
 13
 33
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Black car #blackcar #drive #dharma @neharana147 #therealkhansaab #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Black car #blackcar #drive #dharma @neharana147 #therealkhansaab #tiktok #foryou

1 day ago
Imran Khan - therealkhansab - Hum jism k nhi pyar k bukhay hain #respectwomen #respectgirls #therealkhansaab #tiktok #foryou @mr_abhishek_111 @neharana147
 13.8k
 508
 126
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Hum jism k nhi pyar k bukhay hain #respectwomen #respectgirls #therealkhansaab #tiktok #foryou @mr_abhishek_111 @neharana147 - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Hum jism k nhi pyar k bukhay hain #respectwomen #respectgirls #therealkhansaab #tiktok #foryou @mr_abhishek_111 @neharana147

2 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Lets change the trend. Pichay deakh pagli #therealkhansaab #foryoupage #tiktok @neharana147 @mr_abhishek_111
 19.6k
 73
 73
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Lets change the trend. Pichay deakh pagli #therealkhansaab #foryoupage #tiktok @neharana147 @mr_abhishek_111 - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Lets change the trend. Pichay deakh pagli #therealkhansaab #foryoupage #tiktok @neharana147 @mr_abhishek_111

2 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Pagli sooch may pad gyi ho gi 😉😉 @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou
 39k
 185
 185
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Pagli sooch may pad gyi ho gi 😉😉 @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Pagli sooch may pad gyi ho gi 😉😉 @neharana147 #tiktok #therealkhansaab #foryou

2 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Trend k chakar may poopat ho gya 🤣🤪 @hastu__goyal @sohail_d #funny #dgang #therealkhansaab #foryou #tiktok
 419k
 1.5k
 737
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Trend k chakar may poopat ho gya 🤣🤪 @hastu__goyal @sohail_d #funny #dgang #therealkhansaab #foryou #tiktok - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Trend k chakar may poopat ho gya 🤣🤪 @hastu__goyal @sohail_d #funny #dgang #therealkhansaab #foryou #tiktok

2 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Chahey jitna b lad lo. Par kiye hovay waaday kabi nhi todtay @hastu__goyal #love #therealkhansaab #tiktok #foryou
 44.7k
 1.4k
 141
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Chahey jitna b lad lo. Par kiye hovay waaday kabi nhi todtay @hastu__goyal #love #therealkhansaab #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Chahey jitna b lad lo. Par kiye hovay waaday kabi nhi todtay @hastu__goyal #love #therealkhansaab #tiktok #foryou

3 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Mera mehbooba #therealkhansaab #meramehbub #sadsong #tiktok #foryou
 31.6k
 478
 158
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Mera mehbooba #therealkhansaab #meramehbub #sadsong #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Mera mehbooba #therealkhansaab #meramehbub #sadsong #tiktok #foryou

3 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Pagal sirf duniya k lia hu. On public demand again with different style #therealkhansaab #tiktok #foryou #joker
 519.2k
 2.2k
 2.9k
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Pagal sirf duniya k lia hu. On public demand again with different style #therealkhansaab #tiktok #foryou #joker - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Pagal sirf duniya k lia hu. On public demand again with different style #therealkhansaab #tiktok #foryou #joker

4 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Meray bhai meray yaar kartoos wargay. Support this talented guy @satyamchaurasia_  #therealkhansaa #tiktok #foryou
 19.1k
 80
 82
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Meray bhai meray yaar kartoos wargay. Support this talented guy @satyamchaurasia_ #therealkhansaa #tiktok #foryou - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Meray bhai meray yaar kartoos wargay. Support this talented guy @satyamchaurasia_ #therealkhansaa #tiktok #foryou

4 days ago
Imran Khan - therealkhansab - Josh ullta padgya 🤣🤣🤪🤪 #funny #comedy #therealkhansaab #tiktok #foryou #
 30.6k
 390
 154
@therealkhansab Imran Khan Imran Khan - @therealkhansab - Josh ullta padgya 🤣🤣🤪🤪 #funny #comedy #therealkhansaab #tiktok #foryou # - Instagram Account : imrannazirkhan.11

Josh ullta padgya 🤣🤣🤪🤪 #funny #comedy #therealkhansaab #tiktok #foryou #

4 days ago